Forfatterarkiv: Povl Erik von Lillienskjold

Om Povl Erik von Lillienskjold

Slægten Lillienskjold er en dansk adelsslægt fra 1676. Websiden vil medvirke til, at give oplysning om familiens historie samt andre forhold som en gammel slægt med et særpræget navn skal tage stilling i nutidens Danmark. Slægtsnavnet staves på flere måder, Lillienschiold, Lillienskiold og Lillienskjold o.a., men det er den samme familie. Oversigt over familien kan ses i Dansk Adels Årbog.

Hjemmesiden lillienskiold.dk

Følger af navneloven fra 2006

Med den nye navnelov fra 2006 blev det legalt at antage navn efter forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre.

Slægtsnavnet Lillienskiold med de forskelige stavemåder, der gennem tiderne har været anvendt, blev på denne måde muligt at antage for mange, som har en relation til slægten Lillienskiold, uden at være en del af denne  slægt. Før den nye navnelov fra 2006 fandtes der kun en slægt med efternavnet Lillienskiold, og dens medlemmer fremgår af Dansk Adels Årbog, der udgives af Dansk Adelsforening. Definitionen på slægtsbegrebet ses på hjemmesiden www.adelsforeningen.dk

Mange personer fører nu navnet, og det vil være velkomment, om man her på hjemmesiden vil berette om, hvorledes man er relateret til den oprindelige slægt og dermed er blevet berettiget til at antage navnet.

Povl Erik von Lillienskjold